Juridisk Byrå Anttonen

Vi utför juridiska uppdrag på finska och svenska. Vi har kontor i Helsingfors och i Parikkala.

Vi upprättar bland annat bouppteckningar, arvskifte, testamenten, äktenskapsförord och avvittringar. Vi bistår i tvistemål som hänför sig till äktenskapsskillnad eller avslutande av samboförhållande. Därutöver sköter vi även andra civilprocessuella ärenden.

Vi sköter uppdrag både som brottsbiträden och som försvar i brottsmålsärende.

Ta kontakt