Arvode

I sambandet med uppdraget utreder vi om klienten har en rättskyddsförsäkring som täcker kostnaderna. Om du inte har rättskyddsförsäkring kan du under vissa förutsättningar få allmän rättshjälp. Kostnadseffektiviteten är viktig för oss och vi strävar i första hand att finna en förlikningslösning så att en alltför kostsam rättegång kan undvikas. Vår fakturering grundar sig på den skäliga tid som används vid utförandet av uppdraget och är 150-220 euro/timme beroende på uppdragets art och svårighetsgrad. I samband med första mötet går vi igenom debiteringsgrunderna och bedömer behovet och omfattningen av olika åtgärder. Vi debiterar inget arvode ifall den första telefonkonferensen (ca. 15 min) eller den inledande e-postkorrespondensen inte leder till uppdrag.

Nedan har vi några prisexempel. I de fall uppdraget är speciellt krävande kan avvikelser förekomma.

Exempelpriser

Bouppteckning 400-600€
Arvskifteshandling 400-1000€
Testamente 200-400€
Äktenskapsförord 200-250€
Köpebrev, gåvobrev och liknande fr. 200€
Anskaffning av officiella handlingar (t.ex. lagfartsbevis) 30€
(Omsättningsskatten är inkluderad i priset .)

Ta kontakt